בניית אתרים לעמותות

בניית אתרים לעמותות וארגונים היא דבר חשוב וקדוש לכשעצמו, ובמיוחד כאשר מדובר בעזרה לנזקקים ולציבור החלש. לא אחת חברת סייטנט תרמה חלק מרווחיה לעמותות ולארגונים שכן אנו מחזירים בחזרה לחברה חלק ממה שאנו קבלנו ממנה. אם זאת בניית אתרים לעמותות היא קצת שונה ובמידה ניכרת ניתן לציין שחשיבות המרכזית היא איסוף תרומות ואיסוף נתונים אודות מתנדבים פוטנציאלים.

ישנן עמותות גדולות אשר המערכות שלהם הרבה יותר מורכבות מאתר פשוט הבנוי על מסד נתונים רגיל. עמותות הנותנות שרותי לוגיסטיקה הן בדרך כלל זקוקות למערכות ניהול לוגיסטיות ומערכות ניהול מלאי אשר האתר יכול לשקף חלק מהמידע. אז מה אתרים אלה צריכים?

תדמית:

מבחינת רוב רובו של הענף הזה רוב העבודה היא תדמיתית, מה הארגון נותן ומה הוא עושה, כיצד הוא עובד על מנת לשפר את החברה ולמי הוא עוזר. כל אלו הן נקודות חשובות וקריטיות על מנת שנדע את אופייה של העמותה, כל שנה נוצרות אלפי עמותות חדשות. לכן על מנת שהן יצליחו ליצור תהודה על האתר להיות מעוצב באופן חדשני אשר נותן לגולש את האווירה של שוני, שכן למה העמותה הזו שונה מעמותות אחרות או למה אנחנו צריכים לעזור דווקא לעמותה הזו?, בניית אתר שכזה הוא בניית אתר תדמיתי לכל דבר.

איסוף נתונים:

על כל עמותה וארגון יש ליצור 2 סוגי נתונים אשר יהיו ייחודיים רק לה, בראש ובראשונה יש לתת את הדעת על רשימות תפוצה, מדי פעם אנו מרצה לשלוח מידע אודות אירועים ונתונים שלעמותה יש לשתף.נתונים אלו הם חשובים מאוד על מנת לשמור על הקשר בין העמותה לחבריה. כל ארגון קטן כגדול, ירצה בעתיד לשמור על קשר עם מתנדבים אשר יתרמו את זמנן היקר לפעילויות העמותה או הארגון, עזרה לנזקקים, עזרה לקשישים, שעורים ולימודים ועוד מאות דוגמאות. גם במקרה זה יש ליצור מסד נתונים אשר ייתן לנו אפשרות ליצור עימם ורק עימם קשר באופן רצוף וקבוע.

תרומות:

רוב הארגונים והעמותות בונים אתרים על מנת לגייס כספים , וזאת על מנת להמשיך את הפעילות הארגונית, מסתבר שרוב העמותות חיות ומתבססות על תרומות, לכן יש ליצור טופס תרומות הדורש סליקה אוטומטית.

לסיכום, אנו נשמח לתת ייעוץ לכל ארגון או עמותה אשר תרצה אתר ייחודי לעצמה בהתאמה אישית.